Varifrån kommer namnet KULLGREN ?    

                      

                                Kullgrenbryggan som badbrygga                            Kullgrenbryggan, lågvatten 090319

 

                         I Uddevalla föddes 1793 en Carl August Kullgren, som skulle sätta sina spår t o m

                         här i Grönemad. Han var en av Uddevallas stora köpmän som drev handel med

                         import och export, han var skeppsredare, han startade ett bränneri och framför

                         allt: han var först med att låta bryta den bohuslänska graniten. Den hade tidigare

                         ansetts som onyttig och värdelös. Nu kom C A Kullgren att göra guld av graniten.

 

                         På Bohus Malmön fann han den perfekta graniten av lämplig struktur, och tillgång-

                         arna var praktiskt taget outtömliga. Året var 1842.

 

                        C A Kullgren avled 1851. Firman övertogs då av hans efterlevande maka, Ulla

                        Kullgren, och fick efter den tidens sed namnet C A Kullgrens Enka. År 1891 om-

                        bildades firman till aktiebolag under namnet Granitaktiebolaget C A Kullgrens Enka,

                        sedermera bara kallat Kullgrens Enka.

 

                        Fru Ulla anlade i Uddevalla ett stenförädlingsverk, där det sågades och slipades

                        många vackra granitsorter till fasadbeklädnader, gravvårdar, kolonner och portaler.

                        I Uddevalla blev stenhuggarna konstnärer och bildhuggare som trollade fram de

                        skönaste skulpturer.

 

                        Här i Grönemad kan vi idag se följderna av Kullgrens småbrottsdrift från 1890-talet

                        och framåt. Det innebar att stenhuggare ensamma eller i par tog ut råämnet ur

                        berget och bearbetade det med enkla verktyg till huvudsakligen smågatssten,

                        s k knott, och storgatsten till ett fastställt ackordspris. Man sökte efter den bästa

                       graniten och bröt de mest lättillgängliga, ytliga stenlagren, vilket har förändrat

                       utseendet på våra berg.

 

                       Den färdiga stenen fraktades med häst och vagn eller släde ner till den brygga

                       som än idag kallas Kullgren, och som tidigare hade formen av ett T. Där

                       lagrades stenen inför lastning på fraktskutor till främmande ort.

 

                      Granit från Kullgrens Enka finns i dag inte bara över hela Europa, utan också i

                      Egypten samt Nord- och Sydamerika. Monument, broar, torg, hus och gator med

                      granit från Bohuslän finns i dag i såväl Berlin, Paris och London som i Moskva,

                     Alexandria och Buenos Aires.

 

                     PS

                     Vill Du gå på restaurang i Uddevalla, finns "Kullgrens Kök & Bar" i källaren till

                     C A Kullgrens fastighet på N. Hamngatan 6.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

      

Den gamla lackeringsverkstaden

 

Istiden hade stor påverkan på bl a det område som vi idag kallar Grönemad.

I det hav som efter istiden täckte det nedtryckta landskapet samlades mellan bergen stora mängder sand.

Området kom att kallas för Sa´n (sanden) och sedermera även Ulmekärrsand.

Omkring år 1910 anlade ett konsortium från Fjällbacka en cementvarufabrik på området längst ner mot sjön.

År 1913 övertogs fabriken av dikningsförmannen Gustav Karlsson.

I fabriken tillverkades bl a brunnsringar, cementblock och framför allt takpannor.

Det finns hus i Grönemad som fortfarande efter kanske 80 år är täckta med dessa takpannnor.

På ett annat ställe i Grönemad hade en snickare, Aron Johansson (min farfar) byggt en snickerifabrik.

I början på 20-talet utökades denna med fler byggnader och man började även tillverka karosser till bilar.

Grönemads Karosserifabrik grundades av Aron och sönerna Karl, Lars och Ernst.

De köpte chassin med motorer och byggde personbilar, lastbilar och bussar.

Men den 4 juni 1931 brinner både boningshuset och karosserifabriken ner.

Karosserifabriken återuppstår längre ner mot stranden i anslutning till den då befintliga cementvarufabriken. Lackeringsverkstadenfick inte byggas i samma byggnad som snickeriavdelningen pga brandrisken utan blir en fristående byggnad.

Under den ekonomiska depressionen i början på 1930-talet slutar folk beställa bilar och fabriken råkar i ekonomiska svårigheter och går i konkurs.

Under andra världskriget, i början på 40-talet, förläggs 100-tals soldater till Grönemad.

Hela backarna är fulla med stora militärtält. Någon kommer med förslaget att man skulle kunna använda lackeringsverkstaden som ett marktenteri dvs café och matservering för militärerna.

Lokalerna restaureras och i ena ändan byggs ett kök. Det blir ett mycket populärt ställe för militärerna!

När kriget är slut 1945 och soldaterna gett sig iväg, fortsätter lokalerna att användas som ”Pensionatet i Grönemad”. Under somrarna sker servering där och under övriga året fungerar det som samlingslokal.

Här har fackföreningar möten och privata födelsedagskalas hålls här. Så småningom upphör denna verksamhet och lokalerna blir stående tomma. Efter några år startar en ny verksamhet med bl a tillverkning av plastbåtar.

Under slutet av 1980-talet rivs den gamla cementfabriken, endast lackerings-verkstaden får stå kvar.

Under de senaste åren har lokalen använts som privat bilverkstad.

 

Den tidigare lackeringsverkstaden kommer troligen att rivas under år 2010.

 

Grönemad juni 2009

Frank Ulmestrand

 

NYHETEN:

Tisdagen den 22 juni 2010 hände följande:

Firma Grimsrud från Strömstad kom och började riva den gamla lackeringsverksta'n.

Först togs med varlig 'hand' alla takplåtarna bort. Allt skall sorteras.

 

På vinden hittades massor av sådant som var bra att ha en gång.

När kvällen kom var det inte mycket kvar av den forna byggnaden. Fåren inspekterar sin gamla sovplats. De har redan installerats i ett nytt härbärge.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Medan Ni väntar på mera kan Ni klicka på nedanstående sidor

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ser Ni ett större fartyg i horisonten så kan ni titta in här och se vilket det är.  Fartyg över 300 ton skall ha AIS-sändare ombord. Välj SE- East Skagerakk i "gå till" och zoma in med + och -.

http://ais3.siitech.com/VTSLite/AView.aspx

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ser ni ett flygplan ovanför så kolla här vilket det är:

http://www.flygradar.nu/karta.php

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Se när regnet slutar

http://retro.met.no/radar/sorost.html

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vädret i Grebbestad just nu

http://www.askengren.com/askengrens_webbkamera.htm