Grönemads Bryggförening

 

Kullgrens Brygga med tillhörande mark är privatägd. Den ägs och underhålls av Grönemads Bryggförening som är en idiell förening. Bryggan skall vara en tillgång för Grönemadsbor och allmänheten.

Om Du utnyttjar bryggan för bad m.m. eller har barn/barnbarn som gör det och om Du vill medverka till att bevara bryggan och området runt den kan Du stödja Bryggföreningen genom att bli medlem i denna för en avgift på 100 kr/år.

Du kan även bli delägare i bryggfastigheten för en engångsinsats på 500 kronor.

Ditt medlemskap/delägarskap är ett viktigt bidrag till bryggans underhåll och fortbestånd.

Vårt BankGiro är 837-4753.

 

Varifrån kommer namnet Kullgren ifrån ?

Verksamhetsberättelse 2012

Foto på Midsommarfirande